Header Ads

Sådan bruges Wismec Sinuous SW Mod - Wismec Guide

Brugsanvisning Sinuous SW Mod: 


Tænd/sluk: Tryk hurtigt 5 gange på udløserknappen. Knaplyset vil blinke 5 gange for at indikere at SINUOUS SW er klar til brug. Den slukkes på samme måde med 5 tryk.Dampning: Tryk på udløserknappen og inhaler.

Opladning: Oplad helt enkelt enheden ved at forbinde den til en computer eller en vægadapter med et USB kabel. Indikatorlyset er rødt mens den oplader, og går ud når den er helt opladet.

Funktioner: Kortslutningsbeskyttelse: 1. Når kortslutningsbeskyttelsen aktiveres inden enheden bruges, vil knaplyset blinke 5 gange og enheden vil slukke. 2. Når kortslutningen sker mens enheden bruges, vil knaplyset blinke 3 gange (nulstilling).

Forstøverbeskyttelse: SINUOUS SW har en 15-sekunders tidsbeskyttelse. Lyset vil blinke 10 gange hvis knappen holdes inde i mere end 15 sekunder.


Beskyttelse mod lav volt: Når batteriets volt når ned under 3.3V vil knaplyset blinke 40 gange, og enheden vil slukke. Oplad derefter venligst enheden for at tænde for den igen.

Modstandstest: (1). Når modstanden i output enden er større end 5ohm vil lyset langsomt blinke hvis du trykker på knappen. (2). Når modstanden i output enden er lavere end 0,3ohm vil lyset blinke hurtigt 5 gange, og indikerer dermed at modstanden er for lav eller at der er en mulig kortslutning.


Batterivisningsfunktion: Lyset vil forblive oplyst eller blinke langsomt når batteriniveauet er højt. Lyset vil derimod blinke med en bestemt frekvens hvis batteriniveauet ikke er højt.Garanti Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl. Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel 1. Hold væk fra børn. 2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.


Kontraindikation 1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller personskade kan forekomme. 2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug. 3. Hold væk fra vand.


Mulige bivirkninger 1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred. 2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.


No comments

Powered by Blogger.